FREEWAREPřehled změn

Hlavní stránka FREEWARE Hesla.EXE MEDVĚDOPIS Pište!

Tož, všecko sa mění. Tak abyste neztratili přehled…

[ DIA | WinDIA | GO | HOP | NovéTele | WinHesla ]

MS-DOS DIA [popis] [download]

1.72 [18.10.2002] - opraveno rozpoznávání parametrů /S /A

1.71 [18. 9.2002] - opravena (potenciální) chyba při převodu z ASCII
           resp. CP437 do Unicode
          - přidán parametr /A = vypnutí kontroly formátu souboru
          - parametry /S a /A již není třeba uvádět jako poslední

1.7 [ 3. 6.2001] - opravena (potenciální) chyba při převodu souboru
           o délce násobku bufferu
          - do dokumentace doplněna možnost registrace

Windows WinDIA [popis] [download]

1.01 [31. 5.2004] - aktualizovány odkazy na Internet
          - zrušeno upozorňování na aktualizaci

1.00 [18. 1.2004] - netextové soubory jsou po dotazu vyloučeny z dalšího zpracování
          - upozornění na aktualizaci se (po roce) zobrazuje pouze jednou 
           za měsíc
          - do menu doplněna položka Aktualizace

MS-DOS GO [popis] [download]

2.72 [15.12.2003] - pro výběr adresářů možno použít i šipky

2.71 [25.12.2002] - odstraněno zatuhnutí při 256+ vyhledaných adresářích 

2.7 [ 9.11.2002] - opraven zápis historie při více než 3448 adresářích

Windows HOP [popis] [download]

1.06 [23. 6.2009]    - rozšířena podpora pro Total Commander o příkaz (Ctrl+)Alt+Enter

1.05 [ 9. 4.2009]    - doplněna podpora pro Total Commander
             - do vynechávání košů doplněn „$Recycle.Bin“ (Vista)
             - do vyhledávání již nejsou zahrnuty odkazy na složky (Vista)
             - vyřešena záhadná chyba s diakritikou na Novellských discích

1.01 [29. 9.2006]    - skrytí&zobrazení okna programu nepřeruší prohledávání disků
             - veřejně publikovaná verze (k vydání verze 1.0 nakonec nějak nedošlo… :-)

1.0 [ 6. 3.2005]    - upozornění na aktualizaci se (po roce) zobrazuje pouze jednou za měsíc
             - funkce F6 Poloha okna bere ohled na netypické umístění úlohové lišty
             - tamtéž upraveno vypisování polohy okna na stavový řádek (spolupráce se skriptem pro JAWS 5)
             - drobné úpravy (od)instalačního programu
             - DOSHOP: ošetřen požadavek na vyhledávání v průběhu aktualizace seznamu složek
             - kosmetické úpravy manuálu 

1.0 BETA23 [27. 9.2004] - Ctrl+D by opět nemělo přepisovat stávající obsah schránky
             - Shift+písmeno funguje opravdu pouze pro písmena
             - zakázána možnost editace položek stromu
             - DOSHOP: opraveno zobrazování dlouhých cest a hledání složek začínajích # 

1.0 BETA22 [ 7. 2.2004] - Shift+písmeno skočí na nejbližší složku začínající daným písmenem
             - Ctrl+D opět přenáší text přes schránku (přímý přenos zlobí v Unicode aplikacích)
             - Shift+mezerník (načtení jména aktuální složky) lze použít 
              i při neaktivním hledání

1.0 BETA21 [18. 1.2004] - první veřejně publikovaná verze

Windows NovéTele [popis] [download]

1.02 [ 2.11.2002] - mezery a jiné "nečíslicové" znaky ve starém čísle jsou ignorovány
          - program si pamatuje nastavení vzhledu (F6 – Velké okno)
          - do menu doplněn návod
          - vytvořena klasická instalace

1.01 [ 3.12.2001] - první publikovaná verze

Windows WinHesla [popis] [download]

1.13 [27.12.2006] - doplněno automatické vyhledání nové verze na Internetu
          - nové texty pro rok 2007…

1.12 [ 4. 1.2005] - opraveno zpracování parametrů na příkazové řádce – Kalendář již 
           funguje i pod Windows XP.

Windows Spořič obrazovky WinHesla [popis] [download]

1.11 [ 3. 1.2006] - drobná oprava: kromě vyhledávání nové verze již funguje 
           i samotný spořič :-)

1.10 [27.12.2006] - doplněno automatické vyhledání nové verze na Internetu
          - nové texty pro rok 2007…

1.02 [13.11.2004] - opraveno spadnutí při spuštění bez parametrů
          - chybné informace o verzi souboru
   [ 2. 1.2005] - druhé vydání se správnými informacemi
Začátek stránky Hlavní stránka FREEWARE Hesla.EXE MEDVĚDOPIS Pište! Copyright © Michal Jungmann 2005 Poslední úprava: 24.4.2013
W3C XHTML 1.0
W3C CSS 2